گردو ایرانی

بازدید:3354

. صد در صد طبیعی و ارگانیک

. برداشت امسال

. تقریبا پوست کاغذی

 

وضعیت انبار: ناموجود